Vi är med i kampen att besegra cancer

Cancerfonden

Med starka patiensberättelser som grund och målgruppsanpassad kommunikation berör vi mottagarna i olika direkta kanaler. Tonaliteten är en blandning av kunskap, engagemang och kamplust – Tillsammans ska vi besegra cancer!

Att få vara med och utveckla kommunikationen för ett av Sveriges allra starkaste varumärke är förstås inget annat än fantastiskt. Vårt uppdrag är att skapa en nytänkande, engagerande och modern givarresa med målet att öka insamlade medel till Cancerfondens viktiga arbete. #tillsammansmotcancer

 

Foto: Thron Ullberg / Emma Larsson / Liza Simonsson