Filtrera case

Ale El

Barnrättsbyrån är en rättighetsbyrå för barn och Bon Relations har jobbat nära organisationen sedan starten. Vårt uppdrag är att stärka Barnrättsbyråns varumärke för att möjliggöra deras livsavgörande insatser för barn och ungdomar som lever i stor utsatthet. Kommunikationsstrategi, film, hemsida och olika påverkanskampanjer är exempel på aktiviteter.

Att få vara med och utveckla kommunikationen för ett av Sveriges allra starkaste varumärke är förstås inget annat än fantastiskt. Vårt uppdrag är att skapa en nytänkande, engagerande och modern givarresa med målet att öka insamlade medel till Cancerfondens viktiga arbete. #tillsammansmotcancer.

Vi gillar skarpt att få vara kommunikationspartner till ett nytt, hållbart energibolag! Arbetet startade med medarbetarenkäter och konkurrentanalys för att ringa in El av Sols marknadsposition och varumärkeslöfte. Genom en jordnära, personlig tonalitet och vackra, varma bilder har El Av Sol hittat en egen stil, som företaget känner speglar deras syn på världen och särskiljer dem från mängden.

Entercard

Läkarmissionen verkar för att förändra utsatta människors framtid och vårt uppdrag är att stärka varumärket och skapa insamlingsaktiviteter som gör det möjligt. Vi arbetar med att vässa segmentering och insamling, samtidigt som vi driver övergripande kampanjer och aktiviteter, exempelvis webb, lm, radio och print och en direktsänd TV-gala på Mors dag.

Stångåstaden är Linköpings ledande hyresvärd. Vårt uppdrag är att stärka relationen med deras hyresgäster och vi arbetar nära koncernledningen för att bidra till en tydlig positionering som en ledande hållbarhetsaktör inom sin bransch. Med inkluderande kommunikation är målet att alla ska identifiera sig och förstå våra budskap – vilket ställer krav på allt från ordval till bildmanér.