We enable your opportunities.

Infrateq är i början av arbetet att skapa kännedom kring varumärket samt vad de står för och kan tillföra potentiella kunder och samarbetspartners. Som en del i att skapa rätt förutsättningar för detta tog vi på Bon Relations fram en bild-och filmbank, för att ta ett steg mot att stärka deras varumärkesidentitet.

Som en del i det projektet tog vi fram en längre varumärkesfilm som tydliggör vilken skillnad Infrateq gör för sina kunder.

Arbetsgrupp

Strateg – Cia Jonsson
Projektledare – Hampus Lundin
Kreatörer – Mathilda Lindblom & Isabella Holmström
Filmare – Tim Forsström Jacobsson
Fotograf – Anton Enerlöv

Infrateq