Barnens röster.

En rapport om Barrättsbyråns viktiga arbete med barn och unga under 2022 och 2023.

Syftet med boken är att låta barn och ungdomar att få möjligheten att berätta om sina upplevelser av Barnrättsbyrån. De får här möjligheten att berätta om hur de blivit bemötta, hjälpta och informerade om sina rättigheter. Det här är många gånger en väldigt utsatt grupp och de är ofta placerade utanför hemmet, på en plats där de inte känner sig trygga, eller hörda i omsorgssystemet, exempelvis socialtjänsten.

Genom kontakten med Barnrättsbyrån upplever många att det blir trodda på och görs delaktiga och att deras rättigheter är viktiga och att organisationen kämpar för deras rättigheter.

Bons uppdrag har varit att ta fram ett grafisk utformning och säkerställa att budskapet blir tydligt.

Detta är en del i en serie rapporter som vi tar fram för Barnrättsbyrån.

Arbetsgrupp:

Projektledare – Mathilda Sundberg
Kreatörer – Maria Andersson