Vi står på barnens sida

Barnrättsbyrån

Vi har producerat en Programförklaring i bokform, där organisationens ideologi, värdegrund och arbete dokumenterats. Här finns flera av barnens berättelser och beskrivning av ett framgångsrikt påverkansarbete.

Barnrättsbyrån är en rättighetsbyrå för barn och Bon Relations har jobbat nära organisationen sedan starten. Vårt uppdrag är att stärka Barnrättsbyråns varumärke för att möjliggöra deras livsavgörande insatser för barn och ungdomar som lever i stor utsatthet. Kommunikationsstrategi, film, hemsida och olika påverkanskampanjer är exempel på aktiviteter.