Ny hemsida för Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån är en rättighetsbyrå för barn och ungdomar som lever i olika typer av utsatta situationer i samhället. De hjälper barn och unga att förstå vilka rättigheter de har och ger dem stöd i kontakten med myndigheter. Vi fick uppdraget att ta fram en ny hemsida som var anpassad till alla de olika målgrupper som Barnrättsbyrån möter så som barn, ungdomar, föräldrar, myndigheter och politiker. Genom hemsidan ska även Barnrättsbyrån kunna vara en röst i samhällsdiskussionen och kunna ta en ställning i debatten gällande barnkonventionen.

Lösning
Inledande gjordes vi en genomgång av den gamla hemsidan samt en behovsanalys av vilka krav som ställdes på den nya. Vi identifierade vad ville Barnrättsbyrån att hemsidan ska förmedla och svara på. Då vi arbetat ihop under många år finns ett stort förtroende från båda håll i utvecklingsarbetet.

Resultatet blev att uppdatera och utveckla flera delar, där stort fokus har lagts på att hitta rätt tonalitet och innehåll. Vi har även sett över nya färger, bilder och sidstruktur. Genom nytt innehåll har Barnrättsbyrån nu en hemsida som tydligt möter behovet hos alla som besöker den – på deras sätt. Det ska vara lätt att ta kontakt med Barnrättsbyrån om du som ungdom behöver hjälp. Är du politiker kan du läsa de senaste publikationerna eller nyhetsinläggen.