Vem ska tro på mig?

Den 22 mars släpper Barnrättsbyrån, tillsammans med Childhood, rapporten: ”Vem ska tro på mig?”. En rapport som handlar om sexuella övergrepp mot barn som är placerade på de statliga ungdomshemmen, SiS. Rapporten är en del av Barnrättsbyråns och Childhoods gemensamma arbete för att belysa brister inom den svenska tvångsvården. Den utgår ifrån barnens rättigheter, och speciellt i den utsatta position de befinner sig i på SiS-hemmen.

Vi vet att våld och sexuella övergrepp förekommer i dessa miljöer, och rapporten belyser detta utifrån modiga ungdomars berättelser, experter inom olika områden som uttalar sig och en studie genomförd av forskaren Maria Andersson Vogel. Syftet med studien är att belysa i vilken utsträckning och på vilka sätt det förekommer kränkningar och våld av sexuell karaktär mot placerade på hemmen. Med en förhoppning om att rapporten kan bidra med ny kunskap om barns utsatthet och samhällets skyldighet att skydda. Detta är den andra rapporten som belyser missförhållanden på SiS-hemmen.

Vi på Bon Relations har gjort formgivning, illustrationer och strukturerat det innehåll som tagits fram av Barnrättsbyrån och Childhood. Till rapportsläppet har vi även tagit fram ett pressmaterial samt kommunikation avsedd för sociala kanaler.

Du kan läsa hela rapporten här!