Varför åker de inte bara hem?

När Sveriges migrationspolitik hastigt förändrades 2016, hamnade tusentals unga flyktingar i en ohållbar situation, utan mat eller tak över huvudet. Många av dem kom till Barnrättsbyrån och några modiga ungdomar berättade om sina upplevelser i det som blev en stark dokumentation om när ett samhälle sviker de allra svagaste.