Hållbarhetsrapport 2021

Vi är stolta och glada över att ha tagit fram Barnrättsbyråns Hållbarhetsrapport för 2021. Rapporten definierar Barnrättsbyråns hållbarhetsarbete genom att redovisa hur de tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar samt hur de föränkrar sitt arbete för barn och ungas rättigheter i FN:s globala mål.