CRM-system och sociala kanaler.

Uppdrag

Under sommaren 2021 påbörjade vi arbetet med att implementera ett CRM-system för att möjliggöra insamling och skapa engagemang till förmån för Barnrättsbyråns arbete. Syftet med CRM-systemet är att skapa rätt förutsättningar för att kunna samla in pengar till Barnrättsbyrån men också för att stärka relationerna till befintliga kunder och ge nya kunder ett lättillgängligt sätt att ge sitt stöd.

Lösning

Det nya CRM-systemet implementerades på Barnrättsbyråns hemsida i oktober och i samband med lanseringen tog vi även fram en ny design, ett nytt bildmanér och ett nytt sätt att exponera de olika sätt det finns att bidra på – genom en företagsgåva, en engångsgåva eller att bli månadsgivare. Insamlingssystemet genomsyras av Barnrättsbyråns övergripande varumärkesidentitet och tonalitet för att skapa en lättillgänglig och inkluderande känsla för den som klickar sig runt på hemsidan. Vi vill att man som privatperson, företag eller stiftelse ska känna sig motiverade, engagerade och inkluderade i Barnrättsbyråns viktiga jobb och vill ta vara på möjligheten att stötta arbetet för barn och ungas rättigheter. Parallellt med CRM-systemet har vi även kopplat på sociala kanaler, för att optimera CRM-systemet och riktiga pågående kampanjer och kommunikation i flera enheter och riktade kanaler.

Arbetsgrupp 

Strateg – Cia Jonsson
Projektledare – Johanna Jonsson
Art Directors – Rasmus Lundgren och Cecilia Malmborg
Copywriter – Mathilda Lindblom

Barnrättsbyrån