Ny varumärkesmanual

Hotellpremien

Hotellpremien är en av de största hotellbokningstjänsterna, som enbart är tillgänglig för Coops medlemmar, som en av deras förmåner i partnerprogrammet.
I samband med att Coop Hotellpremien skulle byta namn, plattform och samtidigt attrahera en yngre målgrupp fick vi uppdraget att göra om hela varumärkesmanualen. I uppdraget ingick ny logotyp, grafiskt manér och tonalitet. Vi tog även fram en bearbetningsstrategi för nya målgrupper och nya kanaler.