#Mindelavstaden

Stångåstaden

Vi har tagit fram ett innehållskoncept där vi valt att sätta kunden/ hyresgästen i fokus och spegla deras upplevelse av Stångåstadens alla områden. I ett trettiotal områdesfilmer får vi möta autentiska hyresgäster som berättar om sitt område. Filmerna finns på era språk.

Stångåstaden är Linköpings ledande hyresvärd. Vårt uppdrag är att stärka relationen med deras hyresgäster och vi arbetar nära koncernledningen för att bidra till en tydlig positionering som en ledande hållbarhetsaktör inom sin bransch. Med inkluderande kommunikation är målet att alla ska identifiera sig och förstå våra budskap – vilket ställer krav på allt från ordval till bildmanér.

Se alla filmer här.