Hållbar boendekommunikation

Stångåstaden

Stångåstaden är Linköpings ledande hyresvärd. Vårt uppdrag är att stärka relationen med deras hyresgäster och vi arbetar nära koncernledningen för att bidra till en tydlig positionering som en ledande hållbarhetsaktör inom sin bransch. Med inkluderande kommunikation är målet att alla ska identifiera sig och förstå våra budskap – vilket ställer krav på allt från ordval till bildmanér.