Hållbarhets- och ekonomisk rapport 2023

SEOM.

Vi vet att människor idag vill vara en del i en förändring och förväntar sig att företag tar ansvar för de tjänster och produkter de erbjuder. Vår kund SEOM jobbar målmedvetet med dessa frågor, något som vi har hjälpt dem att lyfta och kommunicera i sin Hållbarhets- och ekonomiska rapport för 2023.

Arbetsgrupp

Projektledare – Johanna Jonsson
Produktionsledare – Mathilda Sundberg
Art Director – Maria Andersson
Skribenter – Emma Sandanam & Linnéa Lissenko