Kundtidningen OM

Sollentuna Energi & Miljö

Vi på Bon har på uppdrag av SEOM producerat tidningen OM, som delas ut till alla som bor i Sollentuna Kommun. Syftet med tidningen är att över tid vara med och påverka och förändra Sollentunabornas beteende inom hållbarhet och miljö samt stärka SEOMs varumärke som en hållbar aktör i Sollentuna.

Tidningen OM ska lyfta det som är relevant för invånarna på ett trovärdigt sätt, genom att kommunicera SEOMs arbete med inspirerande reportage och att spegla lokala personligheter med olika hållbarhetsprofiler.Det första steget efter vårt inledda samarbete togs med utgångspunkt i SEOMs grafiska manual. Vi gav tidningen OM ett nytt uttryck med en mer lättillgänglig hållbarhetskommunikation och fler inspirerande case i syfte om att uppmana till en hållbar livsstil. Vi introducerade även en profil som tydligt kopplar an till hållbarhet inom Sollentuna. Tidningen OM produceras fyra gånger per år. Bon Relations ansvarar för hela flödet – från redaktionsråd, intervjuer, fotografering, formgivning och övrigt innehåll, till upphandling av tryck och färdig leverans.