Var god stör!

Uppdrag

Vårt uppdrag var att formge en dörrhängare för Sollentuna Kvinnojour för att hjälpa till att utbilda Sollentunabor kring hur de går tillväga om de skulle misstänka eller höra våld i hemmet hos deras grannar. Var god stör!

Arbetsgrupp

Projektledare – Johanna Jonsson
Grafisk formgivare – Cecilia Malmborg

Sollentuna Kvinnojour