Årsredovisning 2020

Barnrättsbyrån

Vi har samarbetat med Barnrättsbyrån sedan 2015 och är så glada att ha fått följa det otroligt viktiga och många gånger livsavgörande arbete de gör för barn och unga. De som vänder sig till Barnrättsbyrån lever ofta i utsatta situationer och vill ha hjälp att förstå vilka rättigheter de har och få stöd i kontakten med myndigheter. Och kanske viktigast av allt – någon som lyssnar och tar dem på allvar i en mycket svår situation. För varje utsatt barn tar Barnrättsbyrån sedan fram en plan; de skriver, ringer och följer med på komplexa möten. Detta tillsammans med det viktiga påverkansabete som Barnrättbyrån gör, ligger till grund för Årsredovisningen, som vi gjort sedan starten. Vår avsikt är att skapa en rapport från året som gått som upplevs som informativ, tydlig och engagerande för mottagaren.

Detta är ett av många givande och viktiga uppdrag vi har för Barnrättsbyrån. Och vi ser fram emot många fler!