När tiden stannar

Cancerfonden

I kampanjkonceptet ”Ögonblick som förändrar” bygger vi berättelser utifrån olika perspektiv och människor som på olika sätt drabbats av cancer direkt eller indirekt.

Konceptet bygger på att skapa igenkänning i situationer kopplade till ett Ögonblick som förändrar; ett cancerbesked, en vän som blivit frisk, ett genombrott hos en forskare, att berätta  för din mamma att du är sjuk osv. Situationer som många kan känna igen sig i.

Syftet med uppdraget är att öka insamlingen hos de befintliga givarna, få dem att känna sig värdefulla och uppskattade, samt rekrytera nya givare i en något yngre målgrupp.

April 2020 – Vår profil: Calle Francke, som drabbades av hudcancer 2014.

Lösning:

Vi valde att berätta hur Calles Franckes cancerbesked påverkade honom, hans mamma Ulrika och hans sambo Bella på olika sätt. Genom att målgruppsanpassa kommunikationen utifrån deras berättelser, kunde vi skapa stark igenkänning hos olika flera olika målgrupper.

Hjärtat i kampanjen är Calles starka berättelse som vi har valt att berätta  på olika sätt i direkta, sociala och köpta kanaler. Vi har utgått ifrån en genomarbetad strategi, och insikter kring målgrupperna och tagit fram kommunikation för DR, filmer, annonsering och PR. I början av maj var Calle, tillsammans med en sakkunnig från Cancerfonden med i TV4 morgon och berättade om hur han upptäckte sin hudcancer.

Vi är tacksamma för att Calle och hans familj gav oss förtroendet att berätta deras historia.

Tillsammans mot cancer!

 

Arbetsgrupp Bon:
Strateg – Cia Jonsson
Projektledare – Sofie Jansson
Art director – Isabella Holmström
Copywriter – Fredric Ahlqvist
Fotograf – Andreas Lundberg
Film – Albin Karlén & Johan Gabous
Digital strateg – Lars Lööf