”En pandemi kommer att hända igen”

Cancerfonden

I kampanjkonceptet ”Ögonblick som förändrar” bygger vi berättelser utifrån olika perspektiv och människor som på olika sätt drabbats av cancer direkt eller indirekt.

Konceptet bygger på att skapa igenkänning i situationer kopplade till ett Ögonblick som förändrar; ett cancerbesked, en vän som blivit frisk, ett genombrott hos en forskare, att berätta för din mamma att du är sjuk osv. Situationer som många kan känna igen sig i.

Syftet med uppdraget är att öka insamlingen hos de befintliga givarna, få dem att känna sig värdefulla och uppskattade, samt rekrytera nya givare i en något yngre målgrupp.

Juni 2020 – Vår profil: Petter Brodin, barnläkare och docent i immunologi

Lösning:
Den här gången porträtterar vi barnläkaren Petter Brodin som forskar inom immunterapi och hur hans forskning plötsligt blev högaktuell när corona bröt ut. Det var ett telefonsamtal som förändrade allt för Petter då han blev utnämnd till svensk samordnare för ett stort internationellt nätverk som arbetar med covid-19. Alla år av forskning fick plötsligt en annan mening och att inget kommer att vara sig likt efter coronapandemin. Hela sjukvården kommer att bli förändrad, för alltid. Vi valde även att berätta om styrkan i att Petter också är pappa, vilket gör att han många gånger kan relatera till vad de barn och föräldrar han träffar verkligen går igenom. Det finns exempelvis tillfällen då ett barn med cancer säger till sina föräldrar: ”Jag orkar inte mer, jag vill inte leva längre”. På så sätt kan vi målgruppsanpassa budskapen så att fler kan känna igen sig och inse vikten av att ge sitt stöd.

Återigen har vi tagit fram en stark berättelse som vi kan berätta på olika sätt i direkta, sociala och köpta kanaler. Kommunikationen har optimerats utifrån insikter kring de olika målgrupperna i DR, film, annonsering och PR.

Tillsammans mot cancer!

Arbetsgrupp Bon:
Strateg – Cia Jonsson
Projektledare – Sofie Jansson
Art director – Isabella Holmström
Copywriter – Emma Sandanam
Fotograf – Andreas Lundberg & Anton Enerlöv
Film – Albin Karlén