En kampanj för barn som saknar allt.

Läkarmissionen

Under temat ”En trygg famn” genomfördes en framgångsrik julkampanj 2017. Vi lyfte i olika kontexter några av Läkarmissionens projekt riktade till utsatta barn i världen. Kampanjen genomfördes i print, radio, DR-utskick och till företag.