Sveket mot de allra svagaste.

Idag släpps Sveket – en rapport om hur Sverige vände ryggen till de ensamkommande. Sveket visar på hur Sverige sedan hösten 2015 systematiskt nedmonterat många av de lagar och skyddssystem som påverkar unga ensamkommande. Rapporten fokuserar på den extrema utsatthet som kommit att bli ett resultat av de senaste årens signalpolitik.

Vi på Bon fick äran att göra innehåll och form till Barnrättsbyråns starka texter. Röster från ett stort antal ungdomar och dessutom intervjuas myndighetspersoner från bl.a. polisen, socialtjänsten och Migrationsverket.