Barnens röster

Barnrättsbyrån

Som en del i Barnrättsbyråns påverkansarbete har vi tagit fram era forskningsrapporter som belyser olika utsatta barns förutsättningar och utmaningar. Rapporterna sprids till politiker och andra makthavare som har möjlighet att påverka barnens situation. De har även bidragit till omfattande uppmärksamhet i media.